Přírodní park Kornatický potok

Chladná listopadová neděle přinesla konečně první sníh i do nížin, sice to nebyla kdovíjaká chumelenice, ale na pěkný výlet to vydalo. S Pištou jsme se vypravili na jedno místo, které mne už delší dobu lákalo, les mezi Šťáhlavy a Kornaticemi.

V této oblasti se nachází dva přírodní parky – Kornatický potok a Kamínky. Zčásti jsme prošli oba, ale napříště nám zůstalo ještě spousta míst k objevování.

Sněhu nebylo moc, ale i tak to v tomto terénu nebylo jednoduché a místy jsme si užili i dobrodružnější okamžiky. Přispěl k tomu i fakt, že jsem neměl papírovou mapu a k navigaci jsem používal zastaralou verzi v mobilu. Trasy byly ale přeznačkovány, což jsem se dozvěděl až doma, takže jsme párkrat kousek i bloudili.

Přírodní park Kamínky

Cestu jsme započali právě v tomto parku, za osadou Mydlná, kde se kousek od ní pod strání nachází pěkná studánka. Dál jsme se drželi naučné stezky F.X. France, což byl zahradník na nedalekém zámku Kozel. Byl to také zapálený amaterský archeolog a za bohaté a husté lesy okolo, včetně zmapování archeologických zajímavostí vděčíme právě jemu.

Stezkou dál, kolem mysliveckého potoka, jsme došli na místo, kde u rybníčku s názvem U Kostelíka, leží zbytky bývalého tvrziště Mydlná. Tvrziště vzniklo někdy v dobách prvního osídlování nedalekých Brd, během husitských válek pak bylo vypáleno, do dnešních dní se dochovaly už jen rozvaliny.

Po chvíli nás cesta zavedla do přírodní rezervace Zvoníčkovna. Pramení v ní jeden z přítoků kornatického potoka a je tvořena smíšeným lesem tzv. hájového typu. Roste zde celá řada vzácných rostlinných druhů, například úpolín nejvyšší a různé druhy kokoříků.

Kousek od jižního cípu PR Zvoníčkovna se dochovaly zbytky dalšího tvrziště – Javor. Vznik je datován někdy k roku 1373, nejspíše násilný zánik pak ke konci 15-tého století. Dnes se tu nachází už jen kruhové tvrziště s příkopem a valem.

Přírodní park Kornatický potok

Naučná stezka F.X. France nás plynule zavedla do dalšího přírodního parku – Kornatický potok. Na jeho východní části se nachází přírodní památka (rezervace) Hádky.

Jádrem přírodní památky jsou staré dubové porosty obklopené kulturními smrčinami. Stromové patro je tvořeno především dubem letním i zimním. V bylinném patru převládá třtina rákosovitá. Z chráněných druhů zde rostou například ohrožené lilie zlatohlávek, okrotice dlouholistá, medovník velkokvětý, oměj vlčí, vemenník dvoulistý, dále například lýkovec jedovatý, či orlíček. (Zdroj – web obce Kornatice).

Od rozcestí Hádek-hájovna jsme se napojili na modrou TZ a směřovali na jihozápad, k přírodní rezervaci Lopata, se stejnojmennou zříceninou hradu. Ta se nachází na obrovské buližníkové skále a dostaneme se k ní po dřevěném schodišti. Z hradu se opět mnoho nedochovalo, ale je to zajímavé místo.

Stavebníkem hradu byl patrně Heřman z Litic, který je na Lopatě poprvé připomínán roku 1377. V prosinci 1397 hrad ovládaný lapky oblehl královský hejtman Prokop a dobytý hrad následně přešel do královského majetku. Roku 1401 král Václav IV. věnoval hrad domažlickému purkrabímu Maršíkovi z Hrádku. V říjnu 1432 oblehlo Lopatu, na které sídlil loupeživý rytíř Habart z Lopaty, vojsko a v únoru 1433 posádka hrad v noci podpálila a utekla. Vyhořelý hrad pak už nebyl nikdy obnoven. V písemných pramenech je uváděn v letech 1457 a 1539 jako pustý. (Zdroj – wikipedia.org).

Po průzkumu hradu nás trochu začal tlačit čas, z návštěvy vrchu Maršál (560 m), dominanty celého parku, tak sešlo. Místo toho jsme se vydali dál po naučné stezce a navštívili ještě mohylové pohřebiště Hádek a pak i zbytky tvrze Nestajov (Neslívy).

Přišli jsme zpátky na rozcestí Hádek-hájovna a vydali se po modré k ní. Bohužel, u hájovny nás špatná volba směru dostala zase zpátky k PR Zvoníčkovna. No co, kolečko navíc ještě nikoho nezabilo a pak už správnou cestou zpátky k autu do Kornatic.

Počasí bylo fajn, jen po obědě ta trocha napadaného sněhu začala tát a dost to klouzalo. Celkem jsme našlapali 18 km za 5,5 hodiny.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *