Brdy – Houpák, aneb bunkr z Obecné školy

Poslední listopadová neděle je pěkně zakaboněná a sychravá, ale aspoň neprší. Vyrážíme tedy s Náčelníkem a Pištou do vojenských Brd, podívat se na bunkr, kde se odehrála slavná scéna s ručním granátem z filmu Obecná škola – na Houpák.

Výlet začínáme na nově zbudovaném lesním parkovišti u rozcestí Padrťský potok a po asfaltce kopírující tok říčky Klabavy míříme ke známému loveckému zámečku Tři Trubky. V tomto počasí se tahle, jinak architektonicky velice zajímavá stavba, jeví velmi ponuře, téměř jako z nějakého hororového filmu. Neméně zajímavá je pak i nedaleká stavba – malá vodní elektrárna, která kdysi zámečku dodávala elektřinu, dnes je však v žalostném stavu, snad se dočká nějaké renovace.

Procházíme kolem jednoho z nejtajnějších armádních objektů v zemi, všeobecně známého pod názvem „U Němých“.  Člověku se v hlavě honí všelijaké představy o účelu této stavby, bohužel dodnes se spolehlivě neví, k čemu vlastně slouží a dostat se blíž je nemožné.

U Němých je rozšířený lidový název vojenského areálu někdejšího označení VZ 2739 v údolí potoka Rezerva na území bývalého vojenského újezdu Brdy, nyní v katastru Strašice v Brdech obce Strašice v okrese Rokycany, asi 1,7 km východně od loveckého zámečku Tři Trubky, 5 km jihovýchodně od Strašic.

Kvůli přísnému utajení se zaměstnancům objektu, o kterých prý nikdo neví, co v objektu dělají, říká ve Strašicích „Němí“ a pro lokalitu se vžil název U Němých či Údolí Němých. Podle legend mají tamější pracovníci vysoké odměny za mlčenlivost, ačkoliv v roce 2009 prý promluvili někteří pracovníci, kteří byli propuštěni kvůli projevům nesouhlasu s plány na umístění amerického radaru v Brdech. (Zdroj: www.wikipedia.org)

Od křižovatky Pramenská-Klášterka podcházíme velkým obloukem vrch Jordán (826 m), určitě se na něj někdy zajdu ještě podívat, teď se však nacházíme na lesní křižovatce, v místě zvaném „U Bártova dubu“. Kdo byl starý Bárta se už dnes neví, stejně tak i dub co tu stával odumřel někdy koncem 19. století. O této křižovatce lesních cest však mluví pamětníci – prý tudy dříve každý rok v srpnu putovali poutníci z Rožmitálu do Hořovic na slavnost pořádanou tamním řádem Františkánů. Dříve se jednalo i o veledůležitý bod, kde se sbíhaly hranice panství Zbirohu, Hořovic a Dobříše, na to v tomto místě upozorňoval také kamenný hraniční mezník. Bohužel, nejspíš koncem roku 2013 byl tento mezník odcizen.

Jdeme dál, kolem pěkně opravené studánky Pod Jordánem a včelínů a za chvíli se ocitáme na borůvčím a klečí zarostlé dopadové ploše Jordán. Té celkem nelogicky nevévodí vrch Jordán (826 m), ale Houpák (794 m). Je to jako krajina z jiného světa, všude kolem jen borůvčí a kleč, v dáli kopce zahalené mlhou. Hlavní dominanta je nepřehlédnutelná – pěchotní srub CE dokončený v roce 1936, kde se kromě nácviku střelby točila i slavná scéna s granátem z filmu Obecná škola. Pobíhali tu, jakož i na jiných místech Brd, i medvědi z večerníčků pana Chaloupky.

Po důkladné prohlídce tohoto a dalších bunkrů v okolí pokračujeme dál na sever po žluté, na rozcestí U Bílého křížku. Než se tam ale dostaneme, ještě uděláme kratší přestávku a prohlížíme si netypické letiště „Pod Hejlákem“, jehož sklon je zhruba 15 metrů. Využívalo se spíše sporadicky. Traduje se, že z tohoto malého letiště opustil prezident E. Beneš v roce 1938 republiku, když prchal do londýnského exilu, co je na tom pravdy těžko říct. Na letišti se v roce 2015 také natáčelo pár scén z filmu Anthropoid, o atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Od rozcestí U Bílého křížku jdeme po modré směrem k obci Dolní Kvaň, kde se obracíme a cyklostezkou číslo 2252 jdeme kolem hájovny Okrouhlík na rozcestí Na Dlouhé a Kolenská cesta, odkud po žluté přicházíme zpět k autu. V nohách dnes máme 28 km.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *